אודי גרוס – הנבטים של אודי בע”מ ח.פ 515598704 שמחה לארח אתכם באתר האינטרנט שלנו (להלן ” הנבטים של אודי”)

באתר האינטרנט אספנו וריכזנו עבורכם את מיטב התכנים, הנתונים, המידע, הכלים ופרטים נוספים אשר עשויים לעניין אתכם וקשורים לתחום הפעילות של הנבטים של אודי בע”מ.

השימוש באתר האינטרנט של הנבטים של אודי בע”מ כפוף לקריאתו ולהסכמתו של כל גולש לתנאי תקנון זה. הנבטים של אודי בע”מ מזמין אתכם לקרוא בעיון תנאי תקנון זה ולפנות אלינו בכל שאלה או הבהרה אשר תעלה בקשר עם האמור בתקנון.

 1. כללי

1.1.    השימוש באתר האינטרנט של הנבטים של אודי בע”מ כפוף לתנאים שלהלן ומעיד על הסכמה להם. כל המשתמש באתר מסכים לתנאי השימוש ומקבלם ומסכים כי לא תהא לו כל טענה לנבטים של אודי בע”מ, או מי מטעמה, מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבויות הנבטים של אודי בע”מ על פי תנאי שימוש אלה.

1.2.    על-מנת לעשות שימוש באתר עליכם לאשר שקראתם והנכם מסכימים לתקנון במלואו. אינכם חייבים לעשות כן, אך אי הסכמתם לתנאי התקנון תימנע מכם לבצע רכישות באמצעות אתר האינטרנט או לעשות כל שימוש אחר באתר.

1.3.    אתר זה מופעל ומנוהל על-ידי הנבטים של אודי בע”מ. בכל שאלה הקשורה לאתר האינטרנט תוכלו לפנות אלינו באמצעות דוא”ל לכתובת:

udisprouts@gmail.com

1.4.    מסמך זה מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך הוא מתייחס גם לנשים.

 1. השימוש באתר

2.1.          אסור למשתמש לעשות כל שימוש באתר אינטרנט זה לשום מטרה בלתי חוקית, ולשום מטרה האסורה על פי התנאים, ההתניות וההודעות הכלולים במסמך זה.

2.2.          אתר אינטרנט זה נועד אך ורק לשימוש אישי ושלא למטרות רווח. אסור למשתמשי האתר לעשות בו שימוש מסחרי ו/או שימוש למטרות רווח. לפיכך, אסור למשתמש באתר להעתיק, לשדר, להציג, לבצע, לשכפל, לפרסם, ליצור או למכור פריט מפרטי המידע, המוצרים או השירותים שמקורם באתר אינטרנט זה.

2.3.          נאסר על המשתמש באתר להכניס שינויים לתכנים באתר.

2.4.          אתר זה עשוי לאפשר לגולשים בו לקבל עצות בתחומי בישול שונים, כגון רעיונות למתכונים ושייקים, מידע על סוגי ירקות ופירות ומוצרים אורגניים, בין באמצעות בלוגים, בין באמצעות פורום הגולשים, בין באמצעות התכתבות ישירה, בין באמצעות כתבות ובין בדרכים אחרות. מובהר בזאת כי העצות הניתנות באתר אינן באות להחליף ייעוץ מקצועי  ורפואי כלשהוא והנבטים של אודי בע”מ איננה ממליצה או מחווה דעה ביחס לעצות הניתנות באתר. הנבטים של אודי בע”מ לא תהיה אחראית לטיב העצות הניתנות באתר ולא תהיה אחראית להשפעת המוצרים המומלצים.

 1. קישורים לאתרים אחרים

3.1.          יתכן ואתר זה מכיל קישורים לאתרי אינטרנט, דפי אינטרנט ושירותים אחרים המופעלים על ידי גורמים אחרים. קישורים אלה נועדו לנוחותכם בלבד. אין לנבטים של אודי בע”מ שליטה על אתרי אינטרנט אלו, ואין היא נושאת באחריות לתכנים המופיעים בהם. אין בהכללת קישורים אלה באתר זה משום אישור לחומר המופיע בהם, ואין בקישורים כדי להעיד על קשר כלשהו עם מפעילי האתרים האמורים.

3.2.          השימוש בכל אתר אחר, באם מופיע אליו קישור באתר זה, כפוף גם לתנאי השימוש ויתר התנאים וההנחיות, אם ישנם, הכלולים באתר האחר. אין לפרש קישורים לאתרי צד שלישי כמתן אישור, המלצה או העדפה על ידי הנבטים של אודי בע”מ.

 1. שימוש בידי גולשים

4.1.  אתר זה עשוי לאפשר לגולשים בו לכתוב תוכן גולשים באמצעות תגובות (טוקבקים), לכתוב הודעות וכיו”ב וכן, לעיין בהודעות של גולשים אחרים.

תנאי לשימוש זה בתוכן גולשים הינו הסכמת המשתמש לתנאי השימוש המפורטים במסמך זה. מובהר כי כל שימוש ו/או עיון בתוכן גולשים וכל מסירת תגובה ו/או עיון בתגובות מהווה הסכמה לתנאי השימוש וכי כל שימוש שלא בהתאם לתנאים אלו אסור בהחלט.

4.2.  תוכן הגולשים אינו תוכן המסופק ו/או נערך על ידי הנבטים של אודי בע”מ הנבטים של אודי בע”מ איננה אחראית לנכונות, דיוק, אמינות וטיב ההודעות, לשגיאות, הטעויות, פגיעה באדם או בחברה, הפרות חוק ו/או כל תוכן פוגעני המתפרסם במסגרת תוכן הגולשים.

4.3.  מובהר כי הנבטים של אודי בע”מ איננה אחראית לכל אובדן או נזק, ישיר או עקיף שעלולים להיגרם כתוצאה מצפייה ו/או שימוש במידע שבתוכן הגולשים.

4.4.  התוכן וההודעות המופיעים בפורום הגולשים הם באחריותם הבלעדית של המשתתפים בפורום. המשתמש מסכים כי באחריותו הבלעדית לבדוק את האתר וכי האחריות לכל סיכון העשוי להיגרם מהשימוש באתר, מוטלת על המשתמש בלבד ובאחריותו הבלעדית. הנבטים של אודי בע”מ ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים לכל נזק ישיר ו/או עקיף הנובע משימוש המשתמש באתר. המשתמש בלבד יישא באחריות לאופן שבו הוא עושה שימוש באתר.

4.5.  האתר אינו יכול לבדוק את מהימנותו או דיוקו של המידע המתפרסם על ידי המשתמש ועל כן לא יישא מפעיל האתר באחריות למידע ולתוצאותיה הישירות ו/או העקיפות.

4.6.  האתר אינו אחראי לפגיעה בזכויות קניין של או עקב המידע המתפרסם על ידי המשתמש.

4.7.   הנבטים של אודי בע”מ איננה אחראית לכל שינוי ו/או תיקון ו/או השמטה ו/או חבלה ו/או נזק מכל סוג שהוא שנעשה להודעה כלשהי שנכתבה ו/או שנשלחה לפורום הגולשים.

4.8.  אסור לשלוח כל הודעה, מידע, נתונים, תוכן או כל חומר אחר, שאינו חוקי ו/או מפר הסכם או התחייבות או זכות כלשהם ו/או מזיק ו/או מאיים ו/או גס ו/או מטריד ו/או פוגע ו/או גזעני ו/או משמיץ ו/או עלול להוות הוצאת דיבה ו/או לשון הרע ו/או עלול לעלות כדי הפרת פרטיותו של אדם אחר.

4.9.  אסור להתחזות לאדם ו/או לכל גורם אחר.

4.10.  אסור לשלוח לפורום הגולשים מידע העלול לשדל את המשתמשים האחרים ו/או לקדם מטרה בלתי חוקית ו/או מוסרית ו/או שעלולה לגרום לנזק. כמו כן, אסור לשלוח חומר הכולל וירוס /ואו תוכנת מחשב העלולה לגרום נזק לאתר ו/או למשתמשים אחרים.

4.11.  אסור להפר, בין במישרין ובין בעקיפין, הוראות כל דין.

4.12.  ההודעות שבפורום הגולשים עשויות לכלול גם קישוריות לאתרי אינטרנט ו/או מקורות אחרים – מובהר למען הסר כל ספק כי אין האתר אחראי לקישוריות אלו, לפעילותן התקינה ו/או לתוכן מקורות אחרים.

4.13.  מפעיל האתר רשאי לנהל המידע ולעבד כל נתון על המשתמש על פי בחירתו החופשית ובכפוף להוראות דיני מדינת ישראל החלים לאותו עניין.

4.14.   הנבטים של אודי בע”מ וכל נציג מטעמה רשאים להפסיק לחלוטין, לערוך, לשנות, לתקן, למחוק הודעות – בחלקן, או כולן, להתנגד לפרסום בפורום הגולשים, למנוע את פרסום ההודעה בפורום הגולשים ו/או להוציא מפורום הגולשים כל חומר ו/או מידע ו/או הודעה שנשלחה לפורום הגולשים, הכול על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט של הנבטים של אודי בע”מ, בלא כל מתן הודעה מראש.

 1. ההרשמה לאתר הנבטים של אודי בע”מ

5.1.          בעת ההרשמה לאתר יתכן ותתבקשו למסור, בין השאר, פרטים אישיים שונים (כגון שם, מספר תעודת זהות, כתובת ודרכי ההתקשרות עמכם ועוד) וכן את פרטי כרטיס האשראי שלכם. עליכם למסור רק פרטים נכונים, מדויקים ומלאים.

5.2.          שם משתמש וסיסמה – בעת ההרשמה לאתר יתכן ותתבקשו לבחור שם משתמש וסיסמה. יתכן ובכל עת שתרכשו מוצרים באתר האינטרנט, תוכלו להזין את שם המשתמש והסיסמה במקום המיועד לכך. במידה ויכתב מפורשות באתר כי שם המשתמש והסיסמה שבחרתם יזהו אתכם ויחסכו מכם את הצורך למלא שוב את פרטיכם האישיים, יהיה עליכם רק לוודא כי פרטיכם, כפי שהם מופיעים על גבי מסך המחשב, עדיין מעודכנים. אם אינם מעודכנים, אתם מתבקשים לתקנם כדי שניתן יהיה לספק את הזמנתכם ובמקרה הצורך אף ליצור עמכם קשר. שם המשתמש והסיסמה ישמשו אתכם לצורך הזדהות גם בעת הפניה למוקד שירות הלקוחות.

5.3.          שמרו על שם המשתמש והסיסמה בסודיות כדי למנוע שימוש לרעה בחשבונכם. הקפידו להחליף את הסיסמה בתדירות גבוהה ככל האפשר, ובכל מקרה אחת לשישה חודשים לפחות. זכרו: ככל שתחליפו את הסיסמה לעתים תכופות יותר, כך תטיבו את ההגנה על המידע בחשבונכם.

5.4.          הנבטים של אודי בע”מ רשאית לקבוע מעת לעת דרכי זיהוי נוספות או אחרות.

 1. מוצרים

6.1.          הנבטים של אודי בע”מ רשאית לשנות בכל עת, לפי ראות עיניה, את היצע ומגוון המוצרים באתר. אשר על כן, העובדה שמוצר מסוים הוצע למכירה באתר במועד כלשהו אינה מבטיחה שיוצע למכירה באתר גם בעתיד, כמו כן הנבטים של אודי בע”מ אינה מבטיחה שיוצעו למכירה באתר כל המוצרים שמוצעים למכירה בסניפי הרשת. באתר הנבטים של אודי בע”מ אינה מתחייבת להיקף, זמינות או מגוון מינימאליים כלשהם. הנבטים של אודי בע”מ שומרת לעצמה את הזכות לספק כמות חלקית ממוצר מסוים או שלא לספק את המוצר כלל. עם זאת, במידה שמוצר מסוים שהזמנתם לא יסופק לכם תחויבו, כמובן, בהתאם למוצרים שנשלחו אליכם בפועל

6.2.          לא תתאפשר רכישה סיטונאית של מוצרים באתר. לנבטים של אודי בע”מ הזכות הבלעדית לחסום רכישה/לבטל הזמנה ולא לספק את הסחורה שהוזמנה ללא צורך בהסבר נלווה ובכל כמות שהיא. כמובן שבמקרה כזה לא יבוצע חיוב עבור ההזמנה שבוטלה ואו נחסמה.

 1. רכישות מוצרים באתר

7.1.    לצורך רכישה באתר על הרוכש למלא מספר פרטים אישיים וכן את פרטי אמצעי התשלום במסך התשלום ואינו נדרש לרישום מוקדם לאתר כמנוי. יתכן כי במועד מאוחר יותר, רכישה באתר תחייב את הלקוח לבצע הרשמה מלאה כולל כל הפרטים המפורטים כשדות חובה בטופס ההרשמה. במידה והאתר ישונה ותידרש הרשמה מלאה, לא ניתן יהיה לרכוש באתר ללא השלמת הליך זה.

7.2.    אזורי הפצה:

7.2.1. הנבטים של אודי בע”מ מכסה אזורי הפצה מסוימים ולא מגיעה לכל עיר ויישוב. בתהליך הגלישה יתבקש הלקוח להגדיר את הישוב בו הוא מבקש לקבל את המשלוח. במידה והיישוב לא נמצא ברשימת הישובים המכוסים בהפצה לא יוכל הלקוח לבצע הזמנה או יוכל לבצע הזמנה של מגוון חלקי בלבד כפי שיוגדר באתר באותה עת.

7.3.    מי רשאי לקנות באתר הנבטים של אודי בע”מ באינטרנט?

7.3.1.בכפוף להוראות תנאים אלה, כל המחזיקים כדין בכרטיס אשראי תקף, המכובד בישראל, רשאים לרכוש מוצרים באתר הנבטים של אודי בע”מ, בתנאי שהשלימו את תהליך ההרשמה לשירות ומסרו את הפרטים המתבקשים במהלכו, לרבות מספר תעודת זהות. רשאים גם חברה ועסק שירכשו באמצעות כרטיס אשראי.

כן רשאים לרכוש מוצרים באתר הנבטים של אודי בע”מ, כל המשתמשים בשירות Pay Palבכפוף לתקנון השירות שם ולהסכם שבין הנבטים של אודי בע”מ לבין ספק זה.

7.3.2.למרות זאת, הנבטים של אודי בע”מ רשאית, שלא לאפשר ללקוח מסוים לרכוש מוצרים באתר – וזאת מכל סיבה שהיא וגם אם הזמין בעבר מוצרים באמצעות השירות. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, רשאית הנבטים של אודי בע”מ לבטל את זכאותם לבצע עסקאות באתר בכל אחד מהמקרים הבאים:

7.3.2.1.              אם בעת ההרשמה באתר מסרתם במתכוון פרטים שגויים;

7.3.2.2.              אם ביצעתם מעשה או מחדל, הפוגעים או עלולים לפגוע באתר או בחברה, או בצדדים שלישיים כלשהם, לרבות לקוחותיה וספקיה של הנבטים של אודי בע”מ

7.3.2.3.              אם השתמשתם בשירותי אתר הנבטים של אודי בע”מ לביצוע מעשה בלתי חוקי על-פי דיני מדינת ישראל או כדי לאפשר, להקל, לסייע או לעודד ביצועו של מעשה כזה;

7.3.2.4.              אם הפרתם את תנאי הסכם זה או תנאיו של כל שירות אחר שתציע הנבטים של אודי בע”מ

7.3.2.5.              אם אתם חייבים כספים ל הנבטים של אודי בע”מ או לחברות הקשורות עימה (לרבות חוב הנובע מקניה באחת מחנויות הרשת) ולא פרעתם את חובכם, למרות שחלף המועד הרגיל לתשלומו;

7.3.2.6.               בשלב התשלום של כל עסקה תבצע הנבטים של אודי בע”מ בדיקה של כרטיס האשראי דרך חברת סליקה והעסקה תאושר בכפוף לאישור חברת האשראי . לא יאושרו עסקאות לבעלי כרטיס אשראי חסום ואו מוגבל לשימוש בדרך כלשהי.

 1. מועדים ואופן אספקה

8.1.          המוצרים יסופקו למען, שיימסר על ידיכם במועד ההרשמה או למען שיפורט בטופס פרטי המשלוח ע”י שליחי הנבטים של אודי בע”מ. שליחי הנבטים של אודי בע”מ יגיעו למען המבוקש, בימים בהם אזור המען נכלל באזורי המשלוח, עד השעה תשע בערב (21:00). במועד זה עליכם להיות נוכחים בכתובת כדי שמשלוחי הנבטים של אודי בע”מ יוכלו להמסר לידיכם.

8.2.          הנבטים של אודי בע”מ אינה חוסכת במאמץ כדי לספק את ההזמנה בתחום השעות המבוקש שנקבע בהזמנה. לעיתים מתרחשות תקלות בלתי צפויות וישנם איחורים לא מתוכננים. מוקד שירות הלקוחות של האתר ישתדל לעדכן אתכם בכל מקרה של שינוי במועד האספקה. לא תהיה כל טענה דרישה או תביעה כלפי הנבטים של אודי בע”מ במקרה שמועד האספקה יהיה שונה (מוקדם או מאוחר) מהמועד המועדף הנקוב בהזמנה, ובכל מקרה לא תהיו פטורים מלשלם עבור ההזמנה עצמה. מובהר ומודגש בזאת, כי המשלוחים נעשים בחלקם ע”י שליחי הנבטים של אודי בע”מ וחלקם ע”י ספק חיצוני עימו התקשרה הנבטים של אודי בע”מ. 

8.3.          אם בעת אספקת המשלוח לא תהיו נוכחים במקום, אתם מסכימים בזאת שהמשלוח יימסר לידי מי שיהיה נוכח במקום באותה עת – או יושאר בסמוך לדלת הבית, אם איש אינו נוכח. האחריות, במקרה זה על המצאות המוצרים באריזות, לטריות המוצרים ומועד תפוגתם, תחול עליכם בלבד. הנבטים של אודי בע”מ לא תישא באחריות כלשהי לאובדן, קלקול, שבר או ליקוי שיתרחשו בגין השארת המוצרים בסמוך לדלת מענך.

8.4.          יחד עם זאת, מובהר כי הנבטים של אודי בע”מ לא תהיה אחראית לעיכובים שנובעים ממסירת פרטים שגויים על ידי המשתמש.

 1. בדיקת המשלוח

9.1.          הנכם מתבקשים לבדוק את תכולת המשלוח מיד לאחר קבלתו ולהשוותו הן להזמנה והן לחשבונית שתימסר לכם בצמוד למשלוח, בלי לעכב את השליח. בכל שאלה או בירור אודות ההזמנה שסופקה תוכלו לפנות לשירות הלקוחות בטלפון, באתר או במייל.

 1. שינויים וביטולים

10.1.       אתר הנבטים של אודי בע”מ עושה מאמץ לאפשר לכם לשנות את פרטי הזמנתכם ואף לבטלה. לא בכל רגע ניתן לבצע שינויים כאמור. ההוראות הבאות קובעות באיזה אופן ומתי תוכלו לשנות משלוחים, להחליף או לבטל פריטים ומוצרים שהזמנתם ואף לבטל כליל את ההזמנה.

10.2.       בקשות לשינוי הזמנה תתקבלנה רק בטווח זמן מסוים לאחר ביצוע ההזמנה. במידה והשינוי המתבקש מצוי בטווח השעות המוגדר בשלב סיום התשלום, יהיה ניתן לבצע שינוי.

10.3.       טווח הזמן בו ניתן לבצע שינויים ייקבע ע”י הנבטים של אודי בע”מ ועל פי שיקול דעתה הבלעדי.

10.4.       בקשות לשינוי הזמנה מחוץ לטווח השעות המוגדר באתר יש להפנות לשירות הלקוחות באתר או בטלפון. בעת הפניה תתבקשו להזדהות באמצעות שם המשתמש והסיסמה שבחרתם במהלך הרישום באתר. נא הכינו אותם מראש כדי לזרז את הטיפול בבקשה.

10.5.לאחר קבלת המשלוח תוכלו להחזיר או להחליף מוצרים בהזמנה הבאה, בהתאם למדיניות החזרת המוצרים של הנבטים של אודי בע”מ המפורטות להלן.

10.5.1.    לאחר אספקת ההזמנה

10.5.1.1.           אתם רשאים לבטל כל הזמנה שביצעתם באתר, או חלק מן המוצרים והמצרכים שקיבלתם, ולהחזיר את המוצרים והמצרכים שרכשתם. כדי לבטל הזמנה או רכישת מוצרים מסוימים, תוכלו לעשות זאת בתיאום שירות הלקוחות של האתר.

10.5.1.2.           או במוצרים שנרכשו בתפזורת (כדוגמת ירקות ופירות) לא יתקבלו חזרה.

10.5.1.3.           במוצרי מזון אחרים – בתוך שבוע מקבלתם או עד עשרה ימים לפני מועד תפוגת המוצר, לפי המוקדם מבין השניים.

10.5.1.4.           במוצרים שאינם מוצרי מזון או טובין פסידים אחרים כמשמעם בחוק הגנת הצרכן, התשמ”א-1981 עד שבועיים ממועד קבלתם בפועל.

10.5.1.5.           את המוצרים ניתן להחזיר לחנות או בהזמנה הבאה דרך האתר. לאחר החזרת המוצרים תזוכו במחיר ששילמתם עבורם (לא כולל דמי המשלוח). הזיכוי דרך האתר יבוצע באמצעות כרטיס האשראי שלכם או באמצעות קבלת זיכוי לקניה הבאה. הנבטים של אודי בע”מ תהיה רשאית לגבות מכם דמי ביטול בשיעור של 5% (חמישה אחוזים) ממחיר העסקה או 100 ש”ח, לפי הנמוך מבין השניים – ובלבד שההחזרה לא נבעה מפגם או קלקול במוצר. במקרה של פגם או קלקול כאמור לא תחויבו בדמי ביטול.

10.5.1.6.           אם פתחתם את אריזת המוצר, השתמשתם בו או צרכתם אותו, לא תוכלו להחזירו אלא אם כן היה המוצר מקולקל או פגום.

10.5.1.7.           למען הסר ספק, עליכם מוטלת האחריות להחזיר בעצמכם את המוצר אותו אתם מבקשים להחזיר או להחליף לאחד מסניפי הנבטים של אודי בע”מ המצוינים ברשימת הסניפים. בשום מקרה לא יינתן זיכוי בגין דמי המשלוח.

 

 1. הנבטים של אודי בע”מ איננה מתחייבת למחיר הזול ביותר למוצרים הנמכרים באתר ומבהירה כי יתכנו הבדלים בין מחירי המוצרים באתר למחיריהם בחנות הנבטים של אודי בע”מ. מכל מקום, המחיר המצוין באתר האינטרנט הוא המחיר הקובע. זאת, אף אם על גבי המוצר שנשלח אליכם מצוין בסופו של יום מחיר אחר.
 2. מועדון לקוחות

12.1. הנבטים של אודי בע”מ איננה מתחייבת לשמור על הטבות מועדון הלקוחות בחנות האינטרנט כפי שהם באים לידי ביטוי בחנות. ולנבטים של אודי בע”מ הזכות לשנותם מעת לעת לפי החלטתה וללא צורך בידוע מראש של הלקוחות.

12.2. הנבטים של אודי בע”מ רשאית, אך לא חייבת, להנפיק ללקוחות אתר הנבטים של אודי בע”מ כרטיס חברות במועדון צרכנים. הכרטיס הינו קניינה של הנבטים של אודי בע”מ והשימוש בו כפוף לתקנון המועדון. כרטיס המועדון יכול שיקנה למחזיקים בו זכות להטבות כאלה ואחרות ברכישת מוצרים באתר, הכול לפי שיקול דעתה הבלעדי של וכמפורט בתקנון המועדון.

12.3.במקרה כזה, בעת הרישום באתר תתבקשו לעדכן את מספר כרטיס מועדון הלקוחות של הנבטים של אודי בע”מ שברשותכם, כדי שתוכלו ליהנות מכל ההטבות והזכויות, אשר עומדים לרשותכם בכרטיס שאתם מחזיקים. אתם לבדכם אחראים להזין את פרטי הכרטיס המדויקים, לעדכנם מעת לעת ולנצל את הזכויות וההטבות המגיעות לכם כחברי מועדון.

12.4.זכרואם תמסרו פרטים שגויים או תמנעו מעדכון פרטי כרטיס המועדון התקף שברשותכם לא תוכלו לצבור הטבות וזכויות בעת הקניות באתר . במקרה כזה לא תהיה לכם כלפי הנבטים של אודי בע”מ כל טענה, תביעה או דרישה.

12.5.לא תינתנה הטבות לחברי מועדון שמסיבה כזו או אחרת לא הזינו את מספר חבר המועדון בעת ההזמנה וגם לא רטרואקטיבית על הזמנות קודמות.

12.6.מוצרים הנרכשים באתר ואשר מחירם מחושב לפי המשקל בפועל, יישקלו בעת ביצוע ההזמנה ולפיכך מובהר שייתכנו הבדלים קלים בין המשקל המוזמן למשקל המסופק בפועל. הבדלים אלו לא יהוו הפרת התחייבות של הנבטים של אודי בע”מ.  חלק מהמוצרים הנמכרים לפי משקל מסופקים ביחידות שלמות (למשל, אבטיחים, מלונים וכיו”ב). בעת ההזמנה תתבקשו לבחור את מספר היחידות שברצונכם לקבל ואת משקלן המקורב. מחיר המוצר ייקבע על פי משקל היחידה שתסופק לכם בפועל.

 1. דמי משלוח

13.1.לחשבון הסופי יצורפו דמי משלוח. דמי המשלוח בהם תחויבו יוצגו בדף הבית וכן ב”סל הקניות שלי” ובכל מקרה יוצגו בפניכם בעת האישור הסופי של פרטי ההזמנה.

13.2.מחיר דמי המשלוח העדכני יוצג באתר ולנבטים של אודי בע”מ הזכות לשנות את דמי המשלוח ואו לגבות דמי משלוח שונים לאוכלוסיות שונות העונות להגדרות מסוימות. כמו כן רשאית הנבטים של אודי בע”מ לשנות הגדרות אלו מעת לעת על פי החלטתה הבלעדית וללא חובת הודעה מוקדמת למעט הצגת המחיר העדכני ביום ההזמנה.

 1. עדכון מחירים

14.1. הנבטים של אודי בע”מ זכאית לשנות את מחירי המוצרים כפי שיפורט להלן, לפי שיקול דעתה הבלעדי ובלא צורך בהודעה מוקדמת.

14.2.אתר הנבטים של אודי בע”מ מציע למכירה מאות מוצרים. לצד כל מוצר מוצג באתר מחירו המעודכן בעת ביקורכם באתר. מחיר זה תקף להזמנה הספציפית והנבטים של אודי בע”מ אינה מחויבת למחיר זהה של כל מוצר בהזמנה הבאה.

14.3.בכל מקרה מובהר כי המחיר הקובע הנו מחיר המוצר המופיע באתר ולא המחיר שיופיע (אם יופיע) על מדבקת מחיר המוטבעת על המוצר.

14.4 הנבטים של אודי בע”מ מעדכנת את מחירי המוצרים כל יום עד השעה 17:00, הזמנות שיתקבלו לפני שעה זו ומיועדות למשלוח של יום המחרת יחושבו בהתאם למחיר העדכני ליום המשלוח.

 1. מע”מ

15.1.כל המחירים המפורטים באתר הנבטים של אודי בע”מ נקובים בשקלים חדשים. המחירים כוללים מע”מ אם הוא חל לפי הדין. המחירים אינם כוללים דמי משלוח.

 1. חשבון משוער

16.1.הסכום הסופי, שבו תחויבו בגין הזמנתכם, יחושב על-פי משקל המוצרים, שנשלחו אליכם בפועל, ועל-פי מחיר הפריטים בגמר ליקוטם למשלוח. החשבון שיוצג לפניכם בעת השלמת ההזמנה באתר הוא חשבון משוער בלבד. מטבע הדברים, יכול שיהיה הבדל בין סכום זה לבין סכום החשבון הסופי. הדבר נובע, בין היתר, מעדכון מחירים, תוספות או זיכויים בגין מבצעים שונים באתר, אספקת מוצר חלופי וכד‘.

 1. סכום מינימום להזמנה

17.1. הנבטים של אודי בע”מ רשאית להגדיר סכום מינימום להזמנה ולא תהיה חייבת לספק הזמנות שסכומן הכולל (בעת השלמת ההזמנה באתר ובטרם הליקוט) אינו עולה על סכום המינימום כפי שייקבע מעת לעת ויפורסם באתר האינטרנט

 1. אמצעי התשלום

18.1.אתר האינטרנט מכבד תשלום באמצעות כרטיסי אשראי תקפים בלבד, אשר הונפקו על ידי אחת מחברות כרטיסי האשראי הפועלות בישראל. זאת כל עוד הן מתירות ביצוע תשלומים ברשת האינטרנט ובאופן שבו הן מתירות זאת, בהתאם לסוג כרטיס האשראי שבידכם. בנוסף לכרטיס אשראי תקף, כאמור, עליכם להיות בעלי תעודת זהות ישראלית או דרכון בר תוקף.

18.2כל המשתמשים בשירות Pay Pal  רשאים לרכוש מוצרים באתר הנבטים של אודי בע”מ, בכפוף לתקנון השירות שם ולהסכם שבין הנבטים של אודי בע”מ לבין ספק זה.

18.3. הנבטים של אודי בע”מ שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את השימוש באמצעי תשלום כלשהו באתר, להתיר שימוש באמצעי תשלום נוספים ולהחיל הסדרי תשלום שונים על סוגי כרטיסי האשראי או אמצעי התשלום, שאתר הנבטים של אודי בע”מ מכבד.

 1. תנאי ומועדי התשלום

19.1.תנאי ומועדי התשלום יהיו בהתאם להחלטת הנבטים של אודי בע”מ. מועדי התשלום ומספר התשלומים האפשרי יוצגו לאישורכם בעת אישור ההזמנה.

 1. מבצעים, הטבות והנחות

20.1.אתר הנבטים של אודי בע”מ מציע מבצעי-קניה, הטבות והנחות ללקוחותיו. הנבטים של אודי בע”מ רשאית להציע באתר מבצעים, הטבות והנחות שונות מאלה המוצעים בחנות. הנבטים של אודי בע”מ רשאית בכל עת להפסיק מבצעים, הטבות והנחות אלה, להחליפם או לשנותם בלא צורך לתת כל הודעה מוקדמת על כך.

20.2.לתשומת לבכם: אין לכם זכות קנויה ליהנות ממבצעים, הטבות והנחות באתר הנבטים של אודי בע”מ כל שינוי בפרטי הזמנתכם או במחירה, תהיה סיבתו אשר תהיה, יגרור אחריו בדיקה מחודשת של זכאותכם למבצע, הטבה או הנחה. כך, לדוגמה, אם רכשתם מוצר והייתם זכאים לקבלת הטבה בגין רכישתו, אולם מוצר זה לא נמצא במלאי, לא תהיו זכאים לאותה הטבה; אם החלפתם מוצר, שרכישתו לוותה במבצע, במוצר חלופי שאינו מזכה במבצע, לא תהיו זכאים להטבה שנלוותה לרכישת המוצר המקורי; אם סכום הזמנתכם פחת בשל העובדה שמשקל המוצרים שסופקו לכם שונה מכפי שהזמנתם, יכול שתישלל זכאותכם למבצע, הנחה או הטבה שהיו מוקנים לכם אלמלא פחת מחיר ההזמנה.

20.3.דוגמאות אלה אינן ממצות את השינויים האפשריים בזכאותכם למבצעים, הטבות או הטבות באתר

 1. ליקוט ומשלוח

22.1.המוצרים והמצרכים שהזמנתם יסופקו לכם באמצעות שליח מאחת מחנויות הנבטים של אודי בע”מ הסמוכות למקום מגוריכם. הנבטים של אודי בע”מ אינה חוסכת במאמצים כדי לספק לכם מוצרים טריים מאיכות טובה ולספק את כל הפריטים שהזמנתם. יחד עם זאת, אין באפשרותנו להבטיח כי השירות המוענק באתר יספק את דרישותיכם או יהיה נקי מטעויות אנוש, לרבות טעויות בליקוט המוצרים על פי ההזמנה.

 1. מוצרים שאזלו

22.1.אספקת המוצרים בפועל כפופה למלאי המוצרים והמצרכים שיימצא באותה עת בידי החנות שממנה יסופק המשלוח. הנבטים של אודי בע”מ אינה חייבת לספק ולא תספק מוצרים שלא יימצאו בעת הליקוט באותה חנות. מובן שלא תחויבו עבור מוצרים שלא יסופקו בפועל. לא תהיה לכם כל טענה, תביעה או דרישה כלפי הנבטים של אודי בע”מ בגין מוצרים שלא סופקו (למעט אי חיובכם תמורתם).

22.2.אם הזמנתם מוצר באתר ובעת הליקוט התברר שהוא אינו נמצא במלאי שבידי החנות, הנבטים של אודי בע”מ תעשה מאמץ לפנות אליכם כדי לקבל את הסכמתכם מראש להחלפת המוצר. בתהליך הרישום באתר תתבקשו למסור את הוראותיכם לגבי כל מקרה שבו לא יעלה בידי הנבטים של אודי בע”מ ליצור עמכם קשר.

22.3. הנבטים של אודי בע”מ תשתדל, כמובן, לספק את הזמנתכם כפי שהיא. לצורך כך תוכלו לצרף במהלך ההזמנה הערות באשר למוצרים חלופיים או דומים, שתהיו מעוניינים לקבל במקרה של חוסר.

 1. אריזה

23.1.המוצרים ייארזו באריזות קרטון, או בכל אריזה סבירה אחרת שבאותה עת תמצא בידי הנבטים של אודי בע”מ .המוצרים והמצרכים שהזמנתם יסופקו לכם במצבם כפי שהוא (As Is), בכפוף לקיומם במלאי בחנות הרלבנטית בעת ליקוט המוצרים למשלוח.

 1. שימוש בפרטים

24.1.       הנבטים של אודי בע”מ רשאית להשתמש בפרטים שמסר משתמש במסגרת הירשמות לאתר או הצטרפות ו/או שימוש באתר וכן בכל מידע שייאסף אודות דפוסי השימוש של המשתמש על ידי התחקות אחר השימוש באתר (לרבות באמצעות COOKIES) במקרים הבאים:

24.1.1.         לצורך שיפור השירותים, המידע והתכנים ש הנבטים של אודי בע”מ ו/או צדדים שלישיים מציעים ו/או יציעו למשתמש.

24.1.2.         על מנת ליידע את המשתמש בדבר מוצרים ושירותים שונים העשויים לעניין את המשתמש והנמכרים על ידי הנבטים של אודי בע”מ ו/או על ידי צדדים שלישיים. במקרה זה רשאית הנבטים של אודי בע”מ להביא לידיעת המשתמש מידע באמצעות:

24.1.2.1.           כתובת מגורים או כתובת אחרת אשר מסר המשתמש.

24.1.2.2.           כתובת הדואר האלקטרוני אשר מסר המשתמש.

24.1.2.3.               לתיבת הדואר הקולי של מכשיר הטלפון הנייד שברשות המשתמש, ככל שכל   הפרטים הנ”ל  יימסרו על ידי המשתמש בזמן הביקור באתר.

24.1.3.  לצורך ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי או אחר לצדדים שלישיים לרבות מפרסמים ובלבד שמידע כאמור לא יזהה את המשתמש אישית באופן שמי. ליצירת קשר עם המשתמש במקרה הצורך. לצורך תחזוקת השירות שניתן על ידי הנבטים של אודי בע”מ. לצורך מעקב אחר הפעילות של המשתמש באתר בכפוף להוראות מסמך זה ובכפוף לכל דין.

24.2.  המשתמש יוכל להפסיק לקבל מידע כלשהו מהנבטים של אודי בע”מ באמצעות מסירת הודעה מתאימה בלחצן “צור קשר” באתר.

24.3.  הנבטים של אודי בע”מ תעשה שימוש בפרטים הנמסרים על ידי משתמש בהתאם להוראות כל דין ולרבות הוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ”א – 1981, וכן בהתאם להסכמות והאישורים הניתנים על ידי המשתמש בהתאם להוראות מסמך זה.

24.4.  הנבטים של אודי בע”מ אחראית לשמירת פרטיות פרטי המשתמשים בפורום הגולשים, אולם שומרת לעצמה את  הזכות לחשוף את פרטי המשתמש (ככל שאלו ידועים לו) במקרים הבאים:

24.4.1.  אם השימוש שעושה המשתמש בפורום הגולשים ו/או החומר ו/או המידע שהמשתמש עושה בו שימוש – אינם חוקיים.

24.4.2.  אם החומר ו/או המידע שהמשתמש עושה בו שימוש קשור ו/או נוגע להליכים משפטיים ו/או נדרש לצורך הליכים על ידי צד ג’ כלשהו ו/או על ידי רשות מוסמכת.

24.4.3.  אם החומר ו/או המידע שהמשתמש עושה בו שימוש נדרש על מנת לאכוף את יישומם הנכון והתקין של הוראות ותנאים אלו.

24.4.4.  אם החומר ו/או המידע שהמשתמש עושה בו שימוש נדרש להגנת אינטרסים של הנבטים של אודי בע”מ.

 1. שינוי תקנון זה

25.1.  הנבטים של אודי בע”מ שומרת לעצמה את הזכות לשנות את הוראות ותנאי השימוש באתר ובפורום הגולשים בכל עת שתראה לנכון, על פי שיקול דעתה המוחלט. על המשתמשים האחריות לעיין בנוסח תנאי השימוש מעת לעת על מנת להתעדכן בשינויים.

25.2.  הנבטים של אודי בע”מ רשאית להפסיק באופן מיידי, חד צדדי וללא מתן כל התראה מראש, את פורום הגולשים או כל תוכן אחר, ולמשתמש לא תהיה כל טענה ו/או זכות תביעה ו/או דרישה בגין כך.

 1. שונות

26.1.  הנבטים של אודי בע”מ תנקוט בכל הצעדים הסבירים לאבטחת המידע הנמסר על ידי משתמש. יחד עם זאת מובהר הנבטים של אודי בע”מ איננה יכולה לאבטח את מערכות המידע והתקשורת אבטחה מושלמת מפני חדירות בלתי מורשות ושימוש אסור של צדדים שלישיים. לפיכך, הנבטים של אודי בע”מ לא תישא בכל אחריות, ישירה או עקיפה, במקרים של גילוי ושימוש במידע הנמסר על ידי המשתמש באתר הנובע, במישרין או בעקיפין, מחדירות בלתי מורשות של אחרים או כתוצאה ממעשים ו/או מחדלים אשר אינם בשליטת הנבטים של אודי בע”מ.

26.2.  כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני, מסוג כלשהו, בקשר לכל פרסום, תוכן, כתבה, עיצוב, יישום, קובץ, תוכנה וכל חומר אחר, בין אם מוחשי או מופשט המתפרסם באתר זה או מטעמה של הנבטים של אודי בע”מ שייך באופן בלעדי להנבטים של אודי בע”מ. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי, למסור לצד שלישי או לעשות כל שימוש מסחרי או לא מסחרי, בלא קבלת הסכמתה המפורשת של הנבטים של אודי בע”מ, מראש ובכתב. אין באמור לעיל לפגוע בזכויותיהם של צדדים שלישיים המפרסמים תכנים באתר באמצעות הסכמים שונים בין הנבטים של אודי בע”מ לבין אותם צדדים.

ניתן לפנות בכל שאלה בקשר עם השימוש באתר הנבטים של אודי בע”מ דרך לחצן “צור קשר” באתר.

26.3.  על השימוש באתר יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל.

26.4.  מקום השיפוט הבלעדי בגין כל עניין הנובע מהשימוש באתר, הוא אך ורק בבתי המשפט המוסמכים בתל אביב בלבד.